Jak by se muži měli chovat ke svým ženám?

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám? Bible…

Efezským 5,25–28
„A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev, když pro ni obětoval život, aby ji učinil svatou a čistou Božím slovem a vodou při křtu. Tím si ji připravil slavnou, bez poskvrny a vrásky, svatou bez kazu. Tak by měl zacházet i muž se svou manželkou a milovat ji jako vlastní tělo. Protože oba jsou teď jedním tělem, prokazuje milující manžel lásku sám sobě!“

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám?

last comments
affairflame
affairflame

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám? Bible… Efezským 5,25–28 „A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus …

Muž by měl mít vždy poslední slovo

Muž by měl mít vždy poslední slovo…

„Manželky, vy se svým mužům podřizujte stejně, jako by to byl Kristus; muž totiž vede ženu, jako Kristus vede své tělo – církev, pro jejíž záchranu sám zemřel. Proto má žena svého muže poslouchat jako církev poslouchá Krista.“
Efezským 5,22–24

Muž by měl mít vždy poslední slovo

Každý kdo se ke mně přizná před lidmi…

„Každý kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi.“
(Matouš 10,32)

kazdy kdo

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska

„Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“
1 Jan 4,8

Kdo nemiluje

last comments
irena,koutna
irena,koutna

BUH VAM VSEM,AT POZEHNAVA.
irena,koutna
irena,koutna

MODLITBA ZA UZDRAVENI.

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen…

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Marek 16,16

Kdo uvěří a přijme křest

Homosexualita je ohavnost

Homosexualita je ohavnost. Bible:

„S mužem nebudeš souložit jako se souloží s ženou; je to ohavnost.“
Leviticus 18,22

Homosexualita je ohavnost

last comments
petr
petr

souhlas
Elis
Elis

Sračka
Jana
Jana

Odsoudit jedním slovem je velmi jednoduché... Také se říká " Nesuď a nebudeš souzen... " Homosexualita je prostě …

Antikrist – 666

Antikrist – 666:

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“
Zjevení Janovo 13,16-18

Antikrist

Druhý příchod Ježíše Krista

Takto nastane druhý příchod Ježíše Krista:

„Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.“
Lukáš 17,24

Druhý příchod Ježíše Krista

Před koncem světa podle Bible

Před koncem světa podle Bible:

„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět.“
Matouš 24,6-9

Před koncem světa podle Bible

Kořenem všeho toho zla je láska k penězům

Láska k penězům podle Bible:

„Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.“
1 Timoteovi 6,10

láska k penězům

Citáty, básničky na téma láska